Mantu Pārvešana

  • Mantu pārvešanu Liepājā un citviet Latvijā;
  • Darba izpildi noteiktajos termiņos;
  • Darba veiksim klientam vēlamajos laikos;
  • Mantu pakošanu, lai pārvadājumu laikā tās netiktu bojātas;
  • Biroja iekārtu, mēbeļu un citu lietu pārvešanu;